Vyhotovenie ESD podlahy


 

Vodivý a disipatívny podlahový systém je jedným z najdôležitejších prvkov v rámci ochranných opatrení elektrostaticky chránených priestorov.

Pre ochranu ESD citlivých komponentov (napr.: DPS, IO) sú tieto typické prostriedky: stoly, stoličky, odev, obuv, zemniace náramky, ionizátory a samozrejme disipatívne alebo vodivé podlahové povlaky.

Podlahové povlaky majú zvláštny význam, pretože zabezpečujú odvod nábojov a uzemnenie v ESD priestoroch, ktoré vznikajú pri pohyboch personálu a prostriedkov.

1250.640.r.jpgmeranie ESD podlahy.jpg

 

Vodivé a disipatívne podlahové povlaky používajú v dvoch rôznych oblastiach:

  • ESD ochrana
  • ochrana proti nebezpečenstva výbuchu

Vodivé a disipatívne podlahové povlaky v týchto prípadoch zabránia tomu, aby sa tam zdržiavajúce sa osoby elektrostaticky nabíjali. Tieto dva oblasti spadajú pod zvlášť normatívy, a preto ich treba riešiť zvlášť.

 

Norma IEC 61340-5-1 určuje požiadavky komponentov patriace do ESD ochrannej zóny. V prípade podlahy táto norma predpisuje uzemňovací odpor < 10⁹ Ohm, respektíve prechádzkový test podľa potreby.

1250.640.r.jpg

  • Vytvorenie základu: Úlohou je vo všetkých systémoch, ktoré sa zakladajú na živici, zabezpečiť dostatočnú priľnavosť medzi základom a povlakom.
  • Uzatvorenie pórov, tmel: Odvádzajúci odpor vodivých podlahových povlakov závisí na hrúbke krycej vrstvy. Preto je veľmi dôležité, aby krycia vrstva bola rovnomerne hrubá, lebo toto zabezpečuje rovnaký odpor celej plochy. V prípade nerovnosti odporúčame naniesť vyrovnávajúcu vrstvu.
  • Vodivá vrstva/uzemnenie: Keďže vodivosť betónu sa časom oslabí a živica vytvorí izoláciu, je potrebné naniest vodivú vrstvu. Táto medzivrstva sa postará o to, aby sme elektrostatické náboje viedli, stálym odporom do uzemnenia, a to cez vodivý povrch, ktorý funguje ako kanál.
  • Krycia vrstva: V tradičných systémoch vodivosť krycích vrstiev zabezpečujú pridaním uhlíkových
  • vlákien. Moderné, objemovo vodivé povlaky obsahujú špeciálne vodivé vyplňujúce materiály. Tieto zabezpečujú oveľa vyrovnanejšiu vodivosť. Protišmykovosť vodivého podlahového povlaku môžeme zvýšiť doplňujúcim posypovým materiálom.
  • Ochranná vrstva: K tomu, aby sme vyhoveli požiadavkám ESD ochrany, je nutné naniesť farebnú, disipatívnu alebo vodivú kryciu vrstvu. Tieto ochranné vrstvy sú výnimočne oteruvzdorné a majú vodivé vlastnosti aj v určitom horizontálnom smere. Týmto dokážu vyrovnať vodivosť celého systému a vznikajúce náboje odvádzať nielen vertikálne ale aj horizontálne. Tieto ochranné vrstvy stoja väčšinou na vodnej báze, skladajú sa z dvojkomponentného polyuretánu alebo z disperzie epoxidovej živice.