IDP-STAT® fólia - polorukáv

  • Trvalo disipatívna IDP-STAT® fólia
  • Zvárateľná
  • Recyklovateľná
  • Farba: oranžová
  • Nápis: názov výrobku, značka ESD, značka recyklovateľnosti, sériové číslo
  • Rs=109 - 1010 Ohm
EAN Šírka kotúča (vnútorné rozmery) Dĺžka kotúča Množstvo Ponuka
3035.90.0910.IDP 910/910 x 0,09 mm 250 m