O nás

ESD LINE je firma pôsobiaca v oblasti ESD ochrany. Naši inžinieri a kvalifikovaní odborníci majú skoro dvadsaťročnú skúsenosť v poskytovaní tejto činnosti pre elektronický priemysel. Vysoká odbornosť a pružnosť sú našimi prioritami, okrem toho sa snažíme o rýchlu a priamu obsluhu našich partnerov, bez ohľadu na to, či ide o multinacionálnu firmu, alebo malého podnikateľa. 

Prečo je dôležitá moderná ESD ochrana pre elektronický priemysel?

Vývoj prebiehajúci v technológii elektronickej výroby v posledných desaťročiach priviedol výrobcov pred novú výzvu, ktorou je problém predchádzania výrobných porúch zapríčinených elektrostatickým výbojom. Z hľadiska ESD môžeme rozoznávať dve výrobné poruchy. Prvá z nich znamená okamžité zlyhanie súčiastky, čo je lepší prípad, pretože sa porucha zistí v procese výroby, a tak sa výrobok nedostane ku spotrebiteľovi. V druhom prípade ide o tzv. latentnú chybu, ktorá nemusí znamenať okamžitú poruchu súčiastky. Takáto porucha sa môže objaviť po uvedení výrobku do prevádzky už u samotného spotrebiteľa, čo okrem značných výdavkov na opravu, môže viesť k strate prestíže a poškodeniu mena značky výrobku. V súčasných trhových podmienkach, ani jeden výrobca si nemôže dovoliť také riziko, pretože je pravdepodobné, že nespokojný spotrebiteľ, si pri ďalšom nákupe zvolí výrobok iného výrobcu. Treba preto uznať, že zanedbanie ESD ochrany a poruchy s tým súvisiace, môžu spôsobiť značné škody.


Firma ESD LINE ponúka komplexné riešenie na tieto výrobné problémy. Činnosť našej firmy je zameraná na distribúciu celkového sortimentu výrobkov potrebných na ESD ochranu, ako aj prieskum a analýzu príčin ESD prípadov u našich partnerov a poskytovanie riešenia na tieto problémy.

Z profilu činnosti firmy nechýba ani vykonávanie meraní na výrobných linkách, vykonávanie auditov, a odborné poradenstvo.


Považujeme za dôležité podotknúť, že čím ďalej, tým rýchlejšie sa rozvíjajúcom elektronickom priemysle, sa dá uspieť len pravidelnými odbornými školeniami, sledovaním a používaním noviniek v každodennej praxi. V našej firme ESD LINE si myslíme, že pevným pilierom dlhodobej a vzájomne prosperujúcej spolupráce je vysoká odbornosť, ktorú je možné dosiahnuť len vysoko kvalifikovanými odborníkmi, preto zamestnanci našej firmy spĺňajú všetky podmienky potrebné pre úspešnosť v tejto oblasti.

Naši odborníci sú Vám k dispozícii pri zostavovaní kompletných projektov od plánovania až po realizáciu, počas ktorej pravidelnou konzultáciou zabezpečíme, aby sa náš obchodný partner ubezpečil, že naša firma vykoná po každej stránke kvalitnú prácu vyhovujúcu potrebám.