Medzinárodné normy na ESD ochranu

IEC 61340-5-1

Elektrostatika. Časť 5-1:

(2007-08) Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi - Všeobecné požiadavky

 

IEC 61340-5-2

Elektrostatika. Časť 5-2:

(2007-08) Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi - Návod na používanie

 

IEC 61340-5-3

Elektrostatika. Časť 5-3:

(2010-03) Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi - Vlastnosti a požiadavky na klasifikáciu obalov určených na súčiastky citlivé na elektrostatický náboj

 

IEC 61340-2-3

Elektrostatika. Časť 2-3:

(2000-03) Elektrostatika. Skúšobné metódy na stanovenie rezistancie a rezistivity tuhých rovinných materiálov používaných na zabránenie akumulácie elektrostatického náboja

 

IEC 61340-4-1

Elektrostatika. Časť 4-1:

(2003-12) Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie - Elektrický odpor podlahových krytín a inštalovaných podláh

 

IEC 61340-4-5

Elektrostatika. Časť 4-5:

(2004-08) Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie - Metódy na charakteristiku elektrostatickej ochrany obuvi a podlahy v kombinácii s osobou

 

IEC 61340-4-6

Elektrostatika. Časť 4-6:

(2010-01) Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie - Náramky

 

IEC 61340-4-7

Elektrostatika. Časť 4-7:

(2010-01) Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie - Ionizácia

 

IEC 61340-4-8

Elektrostatika. Časť 4-8:

(2010-01) Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie - tienenie proti vybíjaniu - Sáčky