Merania, audity, merací software

Kontrola materiálu podľa ESD noriem


Normy, ktoré sa zaoberajú ochranou voči elektrostatickým javom, obsahujú tie predpisy, ktoré definujú vlastnosti materiálov a produktov i spôsoby kontrolných meraní.

Merací laboratórium obchodného partnera, Rondó Electronic Kft zabezpečuje vhodné podmienky na to, aby sa vykonávali odborné overovacie kontroly materiálov, použitých v ESD ochrane. Vďaka modernému laboratóriu - kde sa vykonávajú tieto kontroly - je možné skontrolovať, či sa dodržali predpisy.

 

Merania na ESD chránených priestoroch, výrobných linkách, strojoch

Podľa odsúhlasených požiadaviek spolu s ESD koordinátorom našich klientov, preskúmame s kalibrovanými prístrojmi zariadenia a prostriedky v EPA priestoroch.

Kontrolujeme okrem iných vznik elektrostatických nábojov, povrchového a uzemňovacieho odporu, nabitie osôb. Podľa potreby vykonávame úplnú kontrolu výrobného, logistického procesu a proces opravy ohrozených produktov.

 

ESD audit

Pre zabezpečenie efektívnej ESD ochrany je nutné vykonať periodické revízie EPA priestorov. Naši kvalifikovaní inžinieri okrem základných meraní vykonajú, v súlade s medzinárodnými normami, aj kontrolu celého systému a podľa výsledkov upozorňujú na technologické nezrovnalosti , na prípadné chyby zariadení a prostriedkov, respektíve na zistené nedostatky.

O audite je vyhotovený písomný protokol.

 

Kalibrácia prístrojov

Nepresné meracie prístroje môžu spôsobiť veľa komplikácií pri kontrolách ESD ochrany.

Je nutná pravidelná kalibrácia meracích prístrojov a testerov, aby merania a analýzy zodpovedajúce príslušným predpisom boli správne.

Naša firma sa zaväzuje na periodické kalibrácie na nami distribuované prístroje.

 

Merací softvér pre ESD koordinátorov

Vďaka meraciemu softvéru – ktorý sme vyvinuli pre ESD koordinátorov - je možné rýchlo a jednoducho manažovať merania prostriedkov, zariadení a meracích prístrojov v EPA priestoroch,

zakladajúcich sa na vnútorných predpisoch a noriem.

Počítačový program umožňuje uložiť výsledky, a to tak, že z týchto výsledkov ja možné vytlačiť merací

protokol danej oblasti.

V počítači uložené informácie je možné ľahko filtrovať, zoradiť a taktiež je možné skúmať stav prostriedkov. Dajú sa vyčleniť nepoužívané produkty, ktoré sa však hocikedy môžu dostať späť do výroby alebo do likvidácie.

Tento program - vďaka ľubovolnému nastaveniu - je šitý na mieru, a umožňuje uloženie osobitných

špecifikácií. Sprístupnené štatistiky napomáhajú ekonomickému plánovaniu, sledovať životnosť jednotlivých prostriedkov, ochranných vybavení.

Vďaka nastaviteľným parametrom softvér upozorňuje na ukončujúce sa meracie úlohy, na prostriedky, ktoré treba kontrolovať a na nutné kalibrácie.

Okrem registrácií je hocikedy možné vytlačiť nálepku s čiarovým kódom a dátumom následnej revízie, a označiť tento prostriedok s touto etiketou.

Využijúc dlhoročné auditorské skúsenosti sme sa snažili vytvoriť taký softvér, ktorý obslúži najdôležitejšie registračné povinnosti ESD koordinátorov a tým im výrazne uľahčí prácu.

Najdôležitejšie charakteristiky softvéru:

správa rôznych noriem,

filtrovanie databázy, štatistika, tlačenie protokolu,

evidencia meracích prostriedkov,

výber časového intervalu následného merania,

vytvorenie meracieho profilu a jeho aktualizácia,

upozornenie na aktuálne meracie body,

zoznam opráv, príprava a nasledovanie testovania,

softvér môžu použiť súbežne viacerí používatelia,

názov meracieho bodu, tlačenie čiarového kódu a dátumu platnosti,

vyhladanie meracieho bodu pomocou čiarového kódu,

správa nepoužitých a likvidovaných prostriedkov,

zatiaľ výlučne v maďarskom jazyku.