Prístupový systém

Kontrola uzemnenia osôb, prístup pomocou identifikačnej karty (RFID) a záznamu dát

K obídeniu škodlivých nabíjaní a vybíjaní je nutné používanie osobných ochranných prostriedkov (náramky a špirálové káble, uzemňovacie pásky alebo ESD obuv) a ich správna kontrola.

Norma IEC 61340-5-1 si žiada kontrolu osobných ochranných prostriedkov pred vstupom do EPA priestoru.

Rýchlu, spoľahlivú kontrolu, bez papieru a pomocou počítača naša spoločnosť zabezpečuje nami vytvoreným komplexným prístupovým systémom. Toto modulárne riešenie vyhovuje najrôznejším požiadavkám.

Systém je vhodný:

na vykonanie nutných meraní na povolenie vstupu

na koordináciu vstupu do ESD ochranného priestoru

na úplnú kontrolu vstupu

na registráciu prechodu

Sieťový softvér je možné inštalovať neobmedzene.


Minimálne požiadavky serveru ohľadne hardvéru:

V prípade 6-10 terminálu, cca. 2000 pracovníkov, 50GByte HDD, 4GByte RAM, Xenon procesor 2 jadro, min. 100MBit/s Ethernet, Win2003 Server, Win2008 Server. PGT server na uchovávanie dát používa MS SQL databázový server.


Minimálne požiadavky užívateľa ohľadne hardvéru:

25MByte HDD, 1GByte RAM, min. 3GHz Celeron procesor, WinXp, Win Vista alebo Win7., min. rozlíšenie obrazovky 1024 x 768


PGT®120 tester náramkov a obuvi

Pred vstupom do EPA priestoru prístroj PGT®120 vykonáva požadované merania (testuje náramky a obuv).

Charakteristiky prístroja:

Výsledky signalizuje opticky aj akusticky

Je možné použiť aj bez pomocou rúk

Napájanie: 230 V AC zo siete

Typ merania: a/alebo

Umožňuje testovanie náramku a ľavej i pravej obuvi súbežne

Meranie odporu je možné zvlášť (cez pravú a ľavú obuv)

Meracie napätie: 30 V, 50 V, 100 V

Možnosť vypnutia dolných limít

Dá sa namontovať na stenu


Čítačky kariet, identifi kačné karty

K systému sa dajú pričleniť rôzne typy kariet: RFID, čiarové kódy, magnetické karty, biometrické údaje, vďaka ktorým sa identifikuje daná osoba.

Čítacia jednotka ja vhodná na integrovanie kariet používané našimi zákazníkmi.


Programový systém

Pomocou nášho softvéru prístroj PGT 120 je vhodný na vytvorenie sieťového pripojenia, vďaka ktorému meracie údaje a výsledky sa dostanú do počítačovej databázy, a je ich možné postúpiť ďalej alebo uložiť.

Softvér ponúka nasledujúce možnosti:

Nastavenie osobných softvérových kontrolných spôsobov (napr.: údržbár: iba obuv, operátor: obuv a náramok)

Skupiny, vytvorenie a prevádzkovanie skupinových profilov

Riadenie osobitného vstupu (povolenie alebo obmedzenie vstupu)

Riadenie rýchlobežných brán a automatické ovládanie dverí

Uchovávanie meracích dát na serveri a ich sprístupnenie on-line spôsobom vo viacerých počítačoch súbežne

Exportovanie, importovanie databáz

Filtrované hľadanie dát

Možnosť otvorenia brány bez merania (napr.: pre elektrikárov)

Nastavenie časového limitu (v prípade vstupu alebo opakovaného merania)


Prístupové brány

V súlade s kapacitou priepustnosti sú k dispozícií rôzne, aj dvojsmerné konštrukcie (turnikety, brány, dvere).

Tento systém aj v núdzových situáciách zabezpečí bezproblémový výstup.