Vytvorenie EPA priestoru

Pomocou našich odborníkov môžete obísť všetky tie negatívne dopady (elektrostatické nabíjanie a vybíjanie), ktoré sa môžu vyskytnúť počas výroby elektronických produktov, a ktoré môžu výrazne znížiť spoľahlivosť a kvalitu vašich produktov.

Naše viac ako 15 ročné skúsenosti v oblasti plánovania a vytvorenia EPA priestorov, respektíve nami distribuované a vyrábané prostriedky, ktoré zabezpečujú ESD ochranu, sú vhodné na ochranu ohrozených komponentov.

V súlade s našimi cieľmi ponúkame klientom kvalitné a inovatívne výrobky a služby, ktoré sú vyrobené a dodané v najvyššej kvalite.

Zamestnancov našej spoločnosti vedie cieľ čím lepšie a kvalitnejšie vykonávať svoju prácu pre spokojnosť klientov, a práve preto naši odborníci sa pravideľne zúčastňujú na rôznych medzinárodných školeniach. Ich nové poznatky sú zárukou neustálych aplikácií najnovších inovácií.

Vďaka dobre organizovanej logistiky naše kvalitné výrobky presne a spoľahlivo doručíme.


Poradenstvo a návrh dizajnov ESD ochranných priestorov

Bez potrebných ESD ochranných opatrení a prostriedkov (napr. ionizátory, ošatenstvo, disipatívny baliaci materiál, tienené sáčky) sa môžu vyskytnúť latentné chyby, ktoré môžu zvýšiť garanciálne výdavky.

Pomocou našich odborníkov môžete vypracovať také riešenia, ktoré zabránia vzniku nábojov, respektíve bezpečne ich odvodia. Je to komplexný systém, ktorý sa týka výrobných procesov, pracovných fáz, transportov, manipulácií výrobkov a skladovania, prístupového systému, ochranných zariadení a pracovného prostredia.


Výroba a distribúcia ESD ochranných výrobkov

Použitím našich ESD ochranných výrobkov a baliacich materiálov, distribuovaných hlavne pre priemysel, ktorý sa orientuje na výrobu elektronických a polovodičových produktov, je možné predísť neregulovaným vznikom nábojov a tým pádom škodlivým vybíjaniam.

Nami ponúkané výrobky (vodivé alebo disipatívne úložné boxy, podložky na stôl, špeciálne pracoviská, nábytok a náradia) umožňujú realizáciu EPA priestorov.

Vďaka osobným ochranným prostriedkam sa môžeme vyhnúť statickému nabíjaniu tých osôb, ktoré sú v kontakte s ESD citlivými komponentmi. Disipatívna obuv, uzemnenie topánok, náramok so špirálovým káblom (pri správnom podlahovom systéme) spoľahlivo odvádza elektrostatický náboj z ľudského tela.


Kalkulácia potrebného materiálu a prostriedkov

Naši odborníci, ktorí počas uplynulých rokov získali nesmierné množstvo poznatkov v rámci uskutočnených ESD ochranných systémov, Vám môžu pomôct vo výbere optimálnych prostriedkov, aby ste mohli predísť elektrostatickým poškodeniam.

Popritom - keďže poznáme najdôležitejšie predpisy EPA priestorov - Vám vieme naplánovať najideálnejšie úsporné riešenia.

Plánovanie, rozvoj

S využitím mnohoročných skúseností našich rozvojových inžinierov plánujeme pre našich zákazníkov zakázkové nábytky, prepravné vozíky, regálové systémy, kolieskové podstavce, tácky, penové boxy atď.

Na základe našich skúseností v oblasti ESD auditov výrobných liniek ponúkame návrhy pre našich zákazníkov na optimálne a ergonomické riešenia.

Po našej práci - vykonanej modernou špičkovou softvérovou technológiou - si ctený zákazník môže pozrieť zoznam plánov produktov v 3D digitálnej forme. Týmto je možné predísť drahej výrobe vzoriek.

Naše plány - v súlade s platnými ESD normami a s použitím kvalitných materiálov - aj zrealizujeme. Naše poznatky v originálnych výrobných procesoch sú garanciou toho, že vyhovieme všetkým požiadavkám.